Home » Actualiteiten » Algehele of beperkte gemeenschap van goederen? Huwelijkse voorwaarden? Hoe zit het nu?

Algehele of beperkte gemeenschap van goederen? Huwelijkse voorwaarden? Hoe zit het nu?

Trouwen in algehele gemeenschap van goederen kan alleen nog maar als u huwelijkse voorwaarden opmaakt. Anders krijgt u een beperkte gemeenschap van goederen. Wat dit voor u en/of uw nalatenschap betekent, leggen wij u graag uit.

Als u vóór 2018 trouwde of een geregistreerd partnerschap aanging zonder dat u huwelijkse voorwaarden opmaakte, ontstond er automatisch een algehele gemeenschap van goederen. Alle bezittingen en schulden waren van beide partners; ieder de helft. Bij overlijden is in dat geval de helft van de ene partner en de andere helft is de nalatenschap. Ook bij echtscheiding wordt dan alles door de helft gedeeld.

Bij een huwelijk ná 2018 zonder huwelijkse voorwaarden ontstaat er een beperkte gemeenschap van goederen. Buiten deze beperkte gemeenschap blijven alle goederen die een echtgenoot voor het huwelijk privé had en erfenissen en schenkingen die tijdens het huwelijk door één van de echtgenoten wordt verkregen. Er ontstaan hierdoor drie vermogens, namelijk: het privévermogen van de een, het privévermogen van de ander en het gezamenlijk (gemeenschaps-)vermogen. Wilt u dit anders dan moet u huwelijkse voorwaarden opmaken; dus ook als u de ‘oude’ gemeenschap van goederen van toepassing wilt laten zijn.

Door het nieuwe wettelijke systeem van beperkte gemeenschap van goederen kan het behoorlijk ingewikkeld zijn om bij een overlijden vast te stellen welk vermogen precies van de een of van de ander is en dus tot de nalatenschap behoort. Hiervoor is vereist dat bij het aangaan van het huwelijk goed is vastgelegd wat van wie is en tijdens het huwelijk moet een nauwkeurige administratie bijgehouden worden. Hierbij kan een registratie door uw RegisterExecuteur en het bijhouden daarvan tijdens leven in ons Digitaal Nalatenschapsdossier een belangrijk hulpmiddel zijn.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met uw RegisterExecuteur.

Contact opnemen

Bent u benieuwd wat ik voor u kan betekenen op het gebied van Executele en Nalatenschapsbegeleiding?
Neem vrijblijvend contact op voor een eerste kennismaking bij u thuis aan de keukentafel of op een gewenste locatie!

Contact opnemen