Home » Levenstestament

Levenstestament

In uw levenstestament kunt u wensen vastleggen als u tijdens het leven door ziekte of anderszins uw belangen niet meer zelf kunt of wenst te behartigen. Wie neemt dan de beslissingen namens u? Worden deze beslissingen tijdelijk of levenslang genomen en wilt u dat deze beslissingen direct in gaan of pas als u wilsonbekwaam bent?

Zonder het opstellen van een levenstestament kan in voorkomende gevallen de kantonrechter een bewindvoerder, mentor of curator benoemen.

In een levenstestament kunt u een aantal financiële, juridische en medische wensen regelen. De door u benoemde gevolmachtigde kan bijvoorbeeld namens u het contact met uw bank onderhouden. Ook kunt u bijvoorbeeld toestemming geven tot wel of juist niet de verkoop van uw eigen woning, De bevoegdheden rondom het doen van giften of schenkingen goed regelen. Het bestuur van een besloten vennootschap kan ook worden vermeld. Daarnaast is het van belang wat er dient te gebeuren met uw online profiel als u wilsonbekwaam bent.

In uw levenstestament kunnen uw medische wensen zover mogelijk uitgewerkt worden. U kunt hierbij denken aan een niet-behandelverklaring evenals vermelden met wie uw arts uw dossier mag overleggen. Deze paragraaf kan dus dienen als leidraad voor uw (huis-)arts.

Hoe kan ik u hierin ondersteunen

Inventarisatie van uw wensen, financiële & juridische situatie. Dit kan zowel voor uw zakelijke als privé-situatie;
Beoordelen en desgewenst begeleiden naar het notariaat voor een passend levenstestament of gewenste aanpassingen in het bestaande document;
Vermelding als levensexecuteur/ gevolmachtigde, opvolgend gevolmachtigde of toezichthouder.

Contact opnemen

Bent u benieuwd wat ik voor u kan betekenen op het gebied van Executele en Nalatenschapsbegeleiding?
Neem vrijblijvend contact op voor een eerste kennismaking bij u thuis aan de keukentafel of op een gewenste locatie!

Contact opnemen