Home » Voorbereiding nalatenschap

Voorbereiding nalatenschap

Nadenken over uw nalatenschap is misschien geen fijne gedachte maar het is wel prettig wanneer het overlijden van uzelf of uw naaste is voorbereid. Welke keuzes zijn er bijvoorbeeld gemaakt óf hoe zou uw afscheid eruit dienen te zien? U kunt vooraf weloverwogen keuzes maken over de uitvoering van uw uitvaart maar ook over de inhoud van uw testament als het wettelijk erfrecht niet toereikend is voor uw situatie.

 

Naast dat het belangrijk is om te weten welke keuzes er gemaakt zijn omtrent het afscheid, is het prettig om op de hoogte te zijn van bepaalde zaken. U kunt hierbij denken aan:

Kan uw onderneming voortgezet worden? Zijn uw statuten afgestemd op uw (levens-) testament of is er sprake van mogelijke tegenstrijdigheden?;
Hoe zijn de bevoegdheden momenteel geregeld óf dienen deze aangepast te worden aan een nieuwe realiteit?;
Is het verkopen van uw onroerend goed gemakkelijk door de nabestaanden te regelen? Of moet hier nog het een en ander voor geregeld worden?;
Hoe wilt u herinnerd worden? In de vorm van fotoboeken of wellicht digitaal?;
Wat zijn uw wensen rondom uw woning, uw zorgvuldig samengestelde verzameling of de verzorging van uw dierbare huisdier?;
Zijn uw erfgenamen of is uw executeur op de hoogte van uw vermogen? Zijn er voldoende liquiditeiten om de erfbelasting te voldoen?

Kortom: veel emotionele en praktische zaken zijn vooraf te bespreken en te regelen. Niet alleen voor uw eigen rust maar ook voor die van uw directe naasten. Immers u geeft hen richting en mogelijk voorkomt u zelfs verstoorde verhoudingen achteraf. Daarnaast kan een goede voorbereiding ervoor zorgen dat er ook geld voor de erfgenamen wordt bespaard.

Contact opnemen

Bent u benieuwd wat ik voor u kan betekenen op het gebied van Executele en Nalatenschapsbegeleiding?
Neem vrijblijvend contact op voor een eerste kennismaking bij u thuis aan de keukentafel of op een gewenste locatie!

Contact opnemen