Home » Actualiteiten » Onderhandse renteafspraak, schenking ter zake des doods?

Onderhandse renteafspraak, schenking ter zake des doods?

De kennisgroep successiewet van de belastingdienst heeft op 3 mei 2024 een standpunt gepubliceerd en daarin de volgende vraag beantwoord: hoe wordt omgegaan met een onderhandse renteafspraak bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot als er sprake is van een wettelijke verdeling?

Komt een renteschuld die is ontstaan op basis van een onderhandse renteafspraak als bedoeld in artikel 4:13 BW, bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot voor de erfbelasting in mindering op diens nalatenschap? En hoeven de kinderen minder erfbelasting te betalen?

Het antwoord luidt bevestigend. Wél dient de renteafspraak opgenomen te zijn in een tijdig ingediende aangifte erfbelasting van de eerste ouder. Natuurlijk kan een dergelijke renteafspraak alsnog ook via een notariële overeenkomst worden vastgelegd.

Voor het volledige bericht: KG:063:2024:5 Onderhandse renteafspraak, schenking ter zake des doods? | Kennisgroepen (belastingdienst.nl)

Contact opnemen

Bent u benieuwd wat ik voor u kan betekenen op het gebied van Executele en Nalatenschapsbegeleiding?
Neem vrijblijvend contact op voor een eerste kennismaking bij u thuis aan de keukentafel of op een gewenste locatie!

Contact opnemen